BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Pierwsze historyczne spotkanie, inaugurujące powstanie banku w Kątach miało miejsce 13 października 1947 r. w lokalu magistratu Rady Miejskiej. Podczas tego spotkania podjęto decyzję o przyjęciu przez spółkę nazwy „Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Kątach Wrocławskich”. Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Kątach Wrocławskich w 1975 roku zmienił nazwę „Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich”.

Zarejestrowanie statutu Banku nastąpiło 28 października 1947 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Pierwszą siedzibą Banku był dom mieszczący się przy ul. Świdnickiej 21, będący pod zarządem miejskim.
Bank prowadził w tym budynku działalność, a potem w 1964 roku, przeprowadził się do północno-zachodniego skrzydła miejskiego Ratusza przy ulicy Rynek 1. Ostatnia zmiana lokalizacji banku nastąpiła w grudniu 1991 roku do nowo wybudowanego budynku położonego przy ul. Rynek 4. Pierwszych kredytów udzielono 27 lutego 1948 roku. Źródłem finansowania działalności kredytowej Banku była pomoc uzyskana od Banku Gospodarstwa Spółdzielczego we Wrocławiu. W dniu 3 grudnia 1991 r. Zebranie Przedstawicieli podjęło jednogłośnie uchwałę o zrzeszeniu się w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim SA we Wrocławiu.

MISJE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Godne uwagi jest to, że misją Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich jest zaspokojenie potrzeb finansowych i gospodarczych społeczności lokalnej, zamieszkującej lub prowadzącej działalność gospodarczą na terenie działania banku, a także jednostek samorządu terytorialnego.
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności oraz stymuluje popyt na środki finansowe w środowisku lokalnym.
Ze względu na rosnącą konkurencję na rynku usług bankowych oraz sytuacji pieniężnej w kraju, Bank Spółdzielczy prowadzi aktywną, ale również wyważoną i bezpieczną politykę ekonomiczno -finansową.
Niewątpliwie największym atutem banku jest umiejętne łączenie cech banków komercyjnych, czyli wprowadzanie nowoczesnych produktów tj, SMS Banking, Bank Internetowy z tradycją oraz indywidualnym podejściem do klientów.

Zasięg terytorialny działalności Banku obejmował pierwotnie miasto i gminę Kąty Wrocławskie oraz Smolec.
W chwili obecnej działalność Banku Spółdzielczego skupia się na terenie trzech Gmin; Gmina Kąty Wrocławskie, Sobótka, Żórawina, w ramach ośmiu placówek:
ODDZIAŁY W:
– Kątach Wrocławskich;
– Sobótce;
– Żórawinie.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA:
– w Smolcu;
– Węgry;
– Gniechowice.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BANKU:

-lokaty;
-konta oszczędnościowe i osobiste;
-emisja instrumentów dłużnych;
-kapitał własny banku;
-depozyty pozyskane od klientów;
-finansowanie od banku centralnego.

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskie jest instytucją ściśle związaną z rynkiem oraz środowiskiem lokalnym. Swoją działalność opiera nie tylko na finansach, ale również na wspieraniu rozwoju kulturalno- oświatowego Gminy i okolic.

Aktywnie współpracuje i wspiera działalność takich instytucji jak:
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
• Fundacja Dzieciom ? Zdążyć z Pomocą
• Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
• Dolnośląska Izba Rolnicza Miejsko-Gminnego Zarządu PSL w Sobótce.

Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   –   luty – 2020 r.
stawka opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 1,43%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,43%
WIBID O/N z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,21%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 1,50%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 1,63%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,63%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 1,70%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 1,71%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 1,71%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału 1,71%
WIBOR 3M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 1,63%