EKONOMIA SPOŁECZNA W PRAKTYCE… WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Pierwsze historyczne spotkanie, inaugurujące powstanie banku w Kątach miało miejsce 13 października 1947 r. w lokalu magistratu Rady Miejskiej. Podczas tego spotkania podjęto decyzję o przyjęciu przez spółkę nazwy „Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Kątach Wrocławskich”. Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Kątach Wrocławskich w 1975 roku zmienił nazwę "Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich". Zarejestrowanie statutu Banku nastąpiło 28 października 1947 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Pierwszą siedzibą Banku był dom mieszczący się przy ul. Świdnickiej 21, będący pod zarządem miejskim. Bank prowadził w tym budynku…continue reading →